รูปหน้าตรง รูปหน้าตรงติดบัตรข้าราชการรูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปครอบครัว

ถ่ายรูปชุดครุย

Pages