แต่งภาพเก่าเป็นใหม่ หน้าตรงซ่อมรูป แต่งรูปเก่าให้ชัดขึ้นแผนทีนครอ๊าร์ต

ถ่ายรูปบัณฑิตชุดครุยรับปริญญา ม.กรุงเทพธนบุรี นครศรีธรรมราช

ถ่ายรูปชุดครุย ม.กรุงเทพธนบุรีถ่ายรูปชุดครุย ม.กรุงเทพธนบุรีถ่ายรูปชุดครุย ม.กรุงเทพธนบุรีถ่ายรูปชุดครุย ม.กรุงเทพธนบุรีถ่ายรูปชุดครุย ม.กรุงเทพธนบุรีรูปชุดครุย ม.กรุงเทพธนบุรี

รูปถ่ายบัณฑิตชุดครุย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จ.นครศรีธรรมราช ในสตูดิโอร้านถ่ายรูปนครอ๊าร์ต (nakhornart studio) 

 

ถ่ายรูปชุดครุย ม.กรุงเทพธนบุรี

ถ่ายรูปชุดครุย ม.กรุงเทพธนบุรี