แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประดับร่วมกับชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • • ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
  • • ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • • ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 
 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ
 
สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • • ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
  • • ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย