รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ต.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ประดับร่วมกับดวงตราชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ตริตาภรณ์ช้างเผือก

การประดับแบบใหม่สำหรับสตรี เครื่องราชชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

การประดับชุดข้าราชการแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

การประดับเครื่องราชแบบใหม่ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

Pages