รูปชุดขาวข้าราชการรวมรูปครอบครัวรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรูปหน้าตรง รูปหน้าตรงติดบัตรข้าราชการ

รูปถ่ายชุดขาวข้าราชการชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ใส่หมวกขาวครุฑหญิง หมวกหม้อตาล

รูปชุดข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรูปชุดขาว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรูปชุดข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรูปถ่ายใส่หมวกข้าราชการ หมวกขาวครุฑหญิง หมวกหม้อตาลรูปชุดข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรูปชุดขาวข้าราชการ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรูปชุดขาวข้าราชการครูรูปถ่ายใส่หมวกข้าราชการ หมวกขาวครุฑหญิง หมวกหม้อตาลรูปชุดข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรูปถ่ายใส่หมวกข้าราชการ หมวกขาวครุฑหญิง หมวกหม้อตาลรูปชุดขาว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

รูปถ่ายชุดขาวข้าราชการ ใส่หมวกข้าราชการ หมวกขาวครุฑหญิง หรือ หมวกหม้อตาล

แต่งชุดขาวข้าราชการครู ประดับยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

การประดับชุดข้าราชการแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • • ดวงตรา ท.ช. : ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ
  • • ดวงตรา ท.ม. : ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และให้อยู่ต่ำกว่ำดวงตรา ท.ช.
  • • ดารา ท.ช. : ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดารา ท.ม. : ประดับในระดับต่่ากว่าดารา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ : เช่นเหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

 

เหรียญราขอิสริยาภรณ์รัชกาลที่ 10 ในรูปประกอบด้วย
  1. • เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ.  (อายุราช 25ปีขึ้นไป)
  2. • เหรียญที่ระลึกสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี 2515
  3. • เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ครบ 60 พรรษา ปี 2555