สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

รูปถ่ายเปรียบเทียบ แต่งหน้าในรูปแบบ make up กับรูปที่ลูกค้าแต่งหน้าไปเอง ติดแถบ ร10 ระดับชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทางร้านสามารถแต่งรูปให้เหมือนจ้างช่างแต่งหน้า make up ได้รูปหน้ามีสีสัน และมีมิติ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอแบบใหม่ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับดาราชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

การประดับเครื่องราชแบบคล้องคอแบบใหม่

รูปถ่ายชุดข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รูปตัวอย่างการแต่งกาย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
  • • ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม
  • • ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • • ดารา ท.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
การแต่งกายผู้ชาย ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 
สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
  • • ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดารา ท.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย

 

การแต่งกายผู้หญิง ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 
การแต่งกายชุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายเส้นที่ 1-4