โปรโมชั่นถ่ายรุปครอบครัวโปรโมชั่นถ่ายรูปชุดครุยรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรูปหน้าตรง รูปหน้าตรงติดบัตรข้าราชการ

ถ่ายรูปพระ