คนละครึงแต่งหน้าแบบ make upเปรียบเทียบชุดครุย make upรูปครอบครัว

การประดับแบบใหม่สำหรับสตรี เครื่องราชชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

รูปถ่ายเปรียบเทียบ แต่งหน้าในรูปแบบ make up กับรูปที่ลูกค้าแต่งหน้าไปเอง ติดแถบ ร10 ระดับชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทางร้านสามารถแต่งรูปให้เหมือนจ้างช่างแต่งหน้า make up ได้รูปหน้ามีสีสัน และมีมิติ

การประดับชุดข้าราชการแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

การประดับเครื่องราชแบบใหม่ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

  • • ดวงตรา ท.ช. : ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ
  • • ดวงตรา ท.ม. : ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และให้อยู่ต่ำกว่ำดวงตรา ท.ช.
  • • ดารา ท.ช. : ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดารา ท.ม. : ประดับในระดับต่่ากว่าดารา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ : เช่นเหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

 

เหรียญราขอิสริยาภรณ์รัชกาลที่ 10 ในรูปประกอบด้วย
  1. • เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ.  (อายุราช 25ปีขึ้นไป)
  2. • เหรียญที่ระลึกสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี 2515
  3. • เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ครบ 60 พรรษา ปี 2555
  4. • เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ปี 2562