สายสะพายคนละครึงแบนเนอร์รูปถ่ายชุดครุยรูปชุดขาวข้าราชการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

รูปถ่ายชุดข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฏไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)

รูปตัวอย่างการแต่งกาย ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

  • • ดวงตรา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
  • • ดวงตรา ต.ช. (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม
  • • ดารา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า

การแต่งกายผู้ชาย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • • ดวงตรา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดวงตรา ต.ช. (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย
  • • ดารา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ต.ช. (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) เยื้องไปทางซ้าย

การแต่งกายผู้หญิง ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

การแต่งกายชุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และ ชั้นสายสะพายเส้นที่ 1-4