แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

ถ่ายรูปข้าราชการชั้นสายสะพาย