แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

ถ่ายรูปข้าราชการ อัยการ ชั้นสายสะพายเส้นที่ 2

ถ่ายรูปชุดขาว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)ถ่ายรูปชุดขาว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)

รูปถ่ายชุดข้าราชการ อัยการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 "ประถมาภรณ์ช้างเผือก" (ป.ช.) สายสะพายเส้นที่ 2 เป็นแพรแถบกว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้วเหลืองน้ำเงิน ขนาดใหญ่ควบคั่นทั้งสองข้าง สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

ถ่ายรูปชุดขาว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)