รูปบัตร ปชชแผนทีนครอ๊าร์ตซ่อมรูป แต่งรูปเก่าให้ชัดขึ้น

รูปหน้าตรงติดบัตรประจำตัว ข้าราชการตำรวจ

รูปชุดปกติขาว ตำรวจยศร้อยตรีรูปชุดปกติขาว ตำรวจยศร้อยตรีรูปชุดกากีคอพับ ตำรวจยศนายดาบรูปชุดปกติขาว ตำรวจยศร้อยตรี
รูปที่ใช้ในการทำบัตรข้าราชการตำรวจให้ใช้เป็นรูป 1 นิ้ว สีพื้นสีขาว ทรงผมและป้ายชื่อตามระเบียบ
  • ข้าราชการตำรวจ ยศ สิบตำรวจตรี (ส.ต.ต.) สิบตำรวจเอก (ส.ต.อ.) ใส่ชุดปกติขาว
  • ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มียศ จ.ส.ต.ขึ้นไป ใส่ชุดปกติกากีคอพับแขนยาว(สี สนว.01 เท่านั้น)หรือชุดปกติขาว
  • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรใส่ชุดคอแบะ,ชุดปกติกากีคอพับแขนยาว (สี สนว.01 เท่านั้น) หรือชุดปกติขาว