รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

รูปถ่ายชุดครุยราชภัฏนครศรี

เรวดี มณีรัตน์ ชุดครุยคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีเรวดี มณีรัตน์ ถือใบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีน้องเอ๋ ใส่เสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์ 7-11น้องเอ๋ ใส่เสื้อเครื่องแบบฝึกงาน ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราช

คุณเรวดี มณีรัตน์ (น้องเอ๋) ถ่ายภาพใส่ชุดครุย สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

และใส่ชุดยูนิฟอร์ม 7-11 และชุดฝึกงานของ มหาวิทยลัยราชภัฏ