แผนทีนครอ๊าร์ต

รูปถ่ายชุดครุยราชภัฏนครศรี

รูปหน้าตรงชุดครุย ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชเรวดี มณีรัตน์ ถือใบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีน้องเอ๋ ใส่เสื้อเครื่องแบบฝึกงาน ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราชเรวดี มณีรัตน์ ชุดครุยคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีน้องเอ๋ ใส่เสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์ 7-11

คุณเรวดี มณีรัตน์ (น้องเอ๋) ถ่ายภาพใส่ชุดครุย สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

และใส่ชุดยูนิฟอร์ม 7-11 และชุดฝึกงานของ มหาวิทยลัยราชภัฏ