แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

รูปชุดครุย ม.เฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช

รูปชุดครุย ม.เฉลิมกาญจนารูปชุดครุย ม.เฉลิมกาญจนารูปชุดครุย ม.เฉลิมกาญจนารูปถือประกาศนียบัตร ปริญญา  ม.เฉลิมกาญจนารูปภาพครอบครัว พ่อ แม่ ลูกูรูปภาพบัณฑิตชุดครุย ม.เฉลิมกาญจนา

รูปถ่ายบัณฑิต สวมชุดครุย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะสาธารณสุขศาสตร์

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประกอบด้วย มงกุฎ หมายถึง รางวัลแห่งความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ และด้านคุณธรรม ในวงมีวงแหวนล้อมรอบภายในอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา CHALERMKARNCHANA UNIVERSITY” รอบนอกวงกลมมีปรัชญาของมหาวิทยาลัย “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE” เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จึงหมายถึง การเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปรียบประดุจ เช่น ทองคำ โดยมุ่งผลิตพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศในด้านอัจฉริยะ ด้านทักษะในเชิงวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม

สีประจำมหาวิทยาลัย สี แดง ขาว น้ำเงิน ซึ่งมีความหมายดังนี้

  • • สีแดง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา
  • • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ
  • • สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็งกล้าหาญ

อ้างอิง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา