รูปบัตร ปชชซ่อมรูป แต่งรูปเก่าให้ชัดขึ้นแผนทีนครอ๊าร์ต

รูปถ่ายสมัคงาน ชุดครุย ม.วลัยลักษณ์

รูปหน้าตรงชุดครุย ม.วลัยลักษณ์รูปหน้าตรงชุดครุย ม.วลัยลักษณ์รูปหน้าตรงชุดครุย ม.วลัยลักษณ์รูปชุดครุย ม.วลัยลักษณ์

รูปถ่ายสมัคงาน ชุดครุย  และ รูปพอร์ตเทรด ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช