แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

ภาพถ่ายชุดครุย ม.ทักษิณ

รูปชุดครุย ม.ทักษิณรูปชุดครุย มหาวิทยาลัยทักษิณรูปชุดครุย ม.ทักษิณรูปชุดครุย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬารูปชุดครุย สีชมพูบานเย็นรูปชุดครุย มหาวิทยาลัยทักษิณ

รูปถ่ายชุดครุย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพ และการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชุดครุยสีชมพูบานเย็น

ชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ สื่อถึง "มหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้" มหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้อักษรย่อว่า มทษ.(TSU) (มอ-ทอ-ษอ) มหาวิทยาลัยแต่เดิมคือ > วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา > มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา > มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ > มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

  • • มงกุฎ แทนค่า ปีกาญจนาภิเษก ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
  • • ตำราการศึกษา 3 เล่ม แทนค่า ปัญญา จริยธรรม การพัฒนา
  • • ชื่อมหาวิทยาลัย สื่อถึง มหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือต้นปาริชาต เชื่อกันว่าเป็นดอกไม้ในสวนของพระอินทร์ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มออกช่อดอกแล้วบานสะพรั่งเมื่อถึงปลายเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณสำเร็จการศึกษา

สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีเทา-ฟ้า สีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือปัญญา สีฟ้า เป็นสีของทะเล และท้องฟ้า หมายถึง ความกว้างไกล สีเทา - ฟ้า จึงหมายถึง ความคิดที่กว้างไกล หรือคิดอย่างมีวิสัยทัศน์

เพลงประจำมหาวิทยาลัยคือ เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยทักษิณ และ เพลงร่มปาริชาต

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สีประจำคณะคือสี ชมพูบานเย็น ดอกไม้ประจำคณะคือ ดอกราชาวดี ประกอบด้วย 3 วิชาเอกซึ่งได้แก่

  1. 1.วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
  2. 2.วิชาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  3. 3.วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา

อ้างอิง มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา