แผนทีนครอ๊าร์ต

รูปชุดครุยรับปริญญา ม.ทักษิณ

รูปชุดครุย ม.ทักษิณรูปชุดครุย ม.ทักษิณรูปชุดครุย ม.ทักษิณรูปชุดครุย ม.ทักษิณ

รูปบัณฑิตชุดครุย มหาวิทยาลัยทักษิณ ถ่ายรูปในสตูดิโอ-ร้านนครอ๊าร์ต

สีประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณมีสีประจำมหาวิทยาลัยเป็นสีเทา (รหัสสี C48 M40 Y37 K3) และสีฟ้า (รหัสสี C81 M36 Y1 K0) โดยสีเทาซึ่งเป็นสีของสมอง สะท้อนถึงความคิด สีฟ้าซึ่งเป็นสีของทะเลและท้องฟ้า สะท้อนถึงความกว้างไกล สีเทา-ฟ้า จึงหมายถึง ความคิดที่กว้างไกล หรือคิดอย่างมีวิสัยทัศน์