แต่งภาพเก่าเป็นใหม่ หน้าตรงซ่อมรูป แต่งรูปเก่าให้ชัดขึ้นแผนทีนครอ๊าร์ต

รูปชุดครุยปริญญาเอก

ครุยปริญญาเอก open system leadership university usaรูปครูเบญจมราชูทิศรูปชุดครุย ม.วอชิงตัน

รูปครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ชุดขาวข้าราชการ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)

รูปชุดครุยปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวอชิงตัน คณะศึกษาศาสตร์ open system leadership university usa