รูปบัตร ปชชแผนทีนครอ๊าร์ตซ่อมรูป แต่งรูปเก่าให้ชัดขึ้น

รูปชุดครุยปริญญาเอก

ครุยปริญญาเอก open system leadership university usaรูปครูเบญจมราชูทิศรูปชุดครุย ม.วอชิงตัน

รูปครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ชุดขาวข้าราชการ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)

รูปชุดครุยปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวอชิงตัน คณะศึกษาศาสตร์ open system leadership university usa