แผนทีนครอ๊าร์ต

จิตรกรรมฝาผนังเมืองคอน

งานศิลป์บนกำแพงโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

งานศิลป์บนกำแพง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะความทุกข์ยากของประชาชน ไม่เคยรอใครจิตรกรรมฝาผนัง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาภาพวาดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจิตรกรกำลังเพ้นท์รูปดอกดาวเรืองช่างวาด กำลังวาดภาพในหลวง ร.9ช่างศิลป์ ช่างวาด ช่างตั้งใจใบปิดประกาศ งานศิลป์บนผนัง รังสรรค์รำลึก ในหลวง ร.9

งานศิลป์บนกำแพงโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฝั่งแผนกอนุบาล โดยกลุ่มศิลปินจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา พร้อมใจวาดภาพในหลวง ร.9 ตามโครงการ “งานศิลป์บนผนัง รังสรรค์ รำลึก ในหลวง รัชกาลที่ ๙ “ รวมระยะทาง 140 เมตร รวบรวมภาพงาน painting ตั้งแต่วันแรก จนงานเสร็จสมบูรณ์

จิตรกรรมฝาผนังที่กำแพง รร.เสมาเมือง นครศรี

จิตรกรรมฝาผนัง รร.เสมาเมือง นครศรีงานศิลป์บนกำแพง รร.เสมาเมืองงานเพ้นท์บนกำแพง รูปในหลวง ร.6ช่างกำลังเพ้นท์รูปในหลวงบรรยากาศตอนกลางคืน กำแพง รร.เสมาเมืองนักวาดภาพ กำลังระบายสี รูปปลาตัวใหญ่จิตกรกำลังระบายสี รูปภาพในหลวงศิลปินกำลับป้ายสีรูป บนกำแพงรูปในหลวง ร.9 บนกำแพง ตอนกลางคืน

งานศิลป์บนกำแพง รร.เสมาเมือง ติดกับเรือนจำเก่า จ.นครศรีธรมราช รูปในหลวง รัชการที่ 9 สวยงามจับใจมาก โดยเหล่าช่างศิลป์ จิตอาสา กลุ่มราชภัฎ  และกลุ่มศิลปหัตกรรม

งานศิลป์บนผนัง รังสรรค์รำลึก ในหลวง ร.9

หอพระสูง บริเวณสนามหน้าเมืองจิตกรรมฝาผนัง ที่หอพระสูงจิตกรรมฝาผนัง ไว้อาลัยในหลวง ร.9งานศิลป์บนผนัง  แด่รัชการที่ 9

งานเพ้นท์ภาพบนกำแพง รังสรรค์รำลึก รูปในหลวง รัชการที่ 9 สวยงานมาก ที่หอพระสูง บริเวณสนามหน้าเมือง โดยเหล่าช่างศิลป์ จิตอาสา