แผนทีนครอ๊าร์ต

งานศิลป์บนกำแพงโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

งานศิลป์บนกำแพง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะความทุกข์ยากของประชาชน ไม่เคยรอใครจิตรกรรมฝาผนัง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาภาพวาดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจิตรกรกำลังเพ้นท์รูปดอกดาวเรืองช่างวาด กำลังวาดภาพในหลวง ร.9ช่างศิลป์ ช่างวาด ช่างตั้งใจใบปิดประกาศ งานศิลป์บนผนัง รังสรรค์รำลึก ในหลวง ร.9

งานศิลป์บนกำแพงโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฝั่งแผนกอนุบาล โดยกลุ่มศิลปินจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา พร้อมใจวาดภาพในหลวง ร.9 ตามโครงการ “งานศิลป์บนผนัง รังสรรค์ รำลึก ในหลวง รัชกาลที่ ๙ “ รวมระยะทาง 140 เมตร รวบรวมภาพงาน painting ตั้งแต่วันแรก จนงานเสร็จสมบูรณ์

นายอดุลย์ จักขุมณี ครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ " งานศิลป์บนผนัง รังสรรค์ รำลึก ในหลวง รัชกาลที่ ๙ " เป็นความร่วมมือร่วมของนายสุเมธ รุจิวณิชยกุล ข้าราชการครูศิลปะบำนาญ และกลุ่มศิลปินจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับนายแสงจันทร์ มิตรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และคณะครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ร่วมกันรังสรรค์ภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มศิลปินจะลงลายเส้นภาพพระกรณียกิจต่างๆ ลงบนกำแพง เช่น ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ , น้ำตกพรหมโลก เป็นต้น จากนั้นประชาชน สามารถมาร่วมลงสีภาพวาดพระราชกรณียกิจของพระองค์ เป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายความอาลัย รำลึก ในหลวง รัชกาลที่ 9 

ต้องการชมภาพทั้งหมดที่ เพจเฟสบุ๊คนครอ๊าร์ต

อ้างอิง รังสรรค์กำแพงโรงเรียนเป็นภาพพระราชกรณียกิจ