สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

พลตรีคนึง บุญมณี เสื้อชุดกากีแกมเขียวคอแบะ

พลตรีคนึง สวมหมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียวทหารใส่ชุดกากีแกมเขียวคอแบะ

พลตรีคนึง บุญมณี ให้เกียรติไปถ่ายรูปชุดกากีแกมเขียวคอแบะ สวมหมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว

การติดเครื่่องหมาย และป้ายชื่้อบนเครื่องแบบ การติดเครื่องหมายยศทหารบก

นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ใช้ดาวห้ากลีบ พระมหามงกุฎและช่อชัยพฤกษ์ ประดับ บนอินทรธนูทั้งสองข้าง ให้พระมหามงกุฎครอบดาว ให้ยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ และให้ช่อชัยพฤกษ์ โอบดาว ห่างจากริมอินทรธนู ทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร แต่ละข้างมีจํานวนดาวตามชั้นยศ ในกรณีมีดาว มากกว่า ๑ ดาว เว้นระยะระหว่างดาว ๐.๕ เซนติเมตร ให้พระมหามงกุฎครอบดาวที่อยู่ทางด้านคอ และให้ ช่อชัยพฤกษ์โอบดาวที่อยู่ทางด้านไหล่

อ้างอิง การติดเครื่องหมายยศทหาร