แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

พลตรีคนึง บุญมณี เสื้อชุดกากีแกมเขียวคอแบะ

ทหารใส่ชุดกากีแกมเขียวคอแบะ พลตรีคนึง สวมหมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว

พลตรีคนึง บุญมณี ให้เกียรติไปถ่ายรูปชุดกากีแกมเขียวคอแบะ สวมหมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว

การติดเครื่่องหมาย และป้ายชื่้อบนเครื่องแบบ การติดเครื่องหมายยศทหารบก

นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ใช้ดาวห้ากลีบ พระมหามงกุฎและช่อชัยพฤกษ์ ประดับ บนอินทรธนูทั้งสองข้าง ให้พระมหามงกุฎครอบดาว ให้ยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ และให้ช่อชัยพฤกษ์ โอบดาว ห่างจากริมอินทรธนู ทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร แต่ละข้างมีจํานวนดาวตามชั้นยศ ในกรณีมีดาว มากกว่า ๑ ดาว เว้นระยะระหว่างดาว ๐.๕ เซนติเมตร ให้พระมหามงกุฎครอบดาวที่อยู่ทางด้านคอ และให้ ช่อชัยพฤกษ์โอบดาวที่อยู่ทางด้านไหล่

อ้างอิง การติดเครื่องหมายยศทหาร