สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

รูปทหารบก ยศพลตรี

พลตรี คนึง บุญมณี สวมหมวกหม้อตาลสีขาวพล.ต. คนึง บุญมณี ชุดขาวข้าราชการทหารพลตรี คนึง บุญมณี สายสะพายชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยพลตรี คนึง บุญมณี ทหารบก

พลตรี (Major general) คนึง บุญมณี อดีต หัวหน้าสำนักงานกีฬา กองทัพภาคที่ 4 และ อดีตที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ถ่ายรูปชุดขาวข้าราชการ สายสะพายชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)สวมหมวกหม้อตาลทหารบก ยศชั้นนายพล สีขาว

การแต่งกายชุดข้าราชการทหารเต็มยศ ยศพลตรี

ระดับนายพล อินทรธนูประกอบด้วยดาว 5 กลีบ มีพระมหามงกุฎและช่อชัยพฤกษ์ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินทรธนู โดยมีพระมหามงกุฎครอบดาว และยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ ส่วนช่อชัยพฤกษ์รองรับอยู่ด้านล่างดวงดาวดวงสุดท้าย นายพลยศพลตรี จะมีดาว 2 ดาว, ยศพลโท 3 ดาว, และยศพลเอก 4 ดาว

หมายเหตุ เหตุที่พลตรีมี 2 ดาวก็เพราะในอดีตมีพลจัตวาด้วย ดังนั้น ยศพลตรีจึงมี 2 ดาว ส่วนระดับจอมพล มี 5 ดาว และแตกต่างที่สายยงยศ

อ้างอิง ยศทหารไทย