แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

รูปถ่ายพอร์ทเทรตโชว์รอยสัก

รูปโชว์รอยสักรูปบุคคลโชว์รอยสักรูปพอร์ทเทรตTattooรูปถ่ายรอยสักรูปรอยสักรูปหันหลังโชว์รอยสัก

เพื่อนจอม พงศ์สันต์ ตระกูลเมฆี ให้เกียรติไปถ่ายรูปพอร์ทเทรตโชว์รอยสัก ซึ่งเป็นรูปที่น่าสนใจมาก ร้าน Iron Brush Tattoo Studio  คือร้านสักที่มีฝีมือมาก อยู่บน ถ.ศรีทวี แถวสะพานราเมศร์ จ.นครศรีธรรมราช โทร 087-383-9939

สักและรอยสักที่ดีคือ…

สักเป็นศิลปะอีกแขนง ที่สร้างขึ้นบนชิ้นงานที่เรียกว่า “ผิวหนัง” ผิวหนังนั้นเป็นสิ่งที่หายาก หากเสียหายแล้วจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของรอยสักเป็นอย่างมาก ถึงการเสียหายจะมีวิธีที่สามารถแก้ไขได้ แต่รอยสักก็ยังต้องการความเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์อยู่ดี “รอยสักที่ดี” ไม่ควรมีตำหนิ (ข้อผิดพลาด) ถึงมีก็ควรมีน้อยที่สุด ฉะนั้นผู้ที่จะสักควรคิดไตร่ตรอง ถึงรูปแบบเนื้อหาการจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนที่จะสัก เพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่รอยสักจะมีความสวยงามอย่างสมบูรณ์

สิ่งที่รอยสักควรมีคือ…

รอยสักเมื่อสักแล้วจะติดบนผิวหนังเราไปตลอด เราควรคำนึงถึงสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอด ไม่ใช้แค่การกระทำตามแฟชั่นสมัยนิยม ไม่ใช้แค่ชื่นชอบความสวยงามตามยุคสมัย อนึ่ง-ความงามของหญิงสาวและดอกไม้ ที่มีความสวยงามแค่ช่วงระยะและเสื่อมความงามตามกาลเวลา ไม่ทรงตัวอยู่ซึ่งความงดงามอย่างถาวร เราทุกคนมีรูปร่างลักษณะทางร่างกายจิตใจความชอบ ความพึงพอใจและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน รูปแบบเนื้อหาความหมายของรอยสักก็เช่นเดียวกันไม่ควรมีแค่ความงดงามเพียงอย่างเดียว แต่ ควรมีคุณค่าความงดงามที่น่าจดจำและน่าภาคภูมิใจที่จะมีติดตัวไปตลอดกาล

อ้างอิง ร้านสักลาย 88Ink-Blood Tattoo Studio