แผนทีนครอ๊าร์ต

พาเหรดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 2560

พาเหรดวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนสวยเดินพาเหรดกีฬาสีภายใน ลีลาวดีเกมส์ขบวนดุริยางค์พาเหรดดุริยางค์พาเหรดดรัมเมเยอร์

#วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2560 มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา รักสามัคคี ทำงานเป็นทีม แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ที่สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ขบวนพาเหรดนักกีฬาแต่งกายสีสันสดใส สวยงามเดินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผ่านเขตชุมชนเข้าสู่สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช