คนละครึงแบนเนอร์รูปถ่ายชุดครุยรวมรูปครอบครัวรูปชุดขาวข้าราชการ

รูปครอบครัว ชุดไทยสากล

รูปคู่ลูกสาวรูปลูกสาวเดี่ยว ชุดไทยสากลรูปลูกสาวเดี่ยว ชุดไทยสากลรูปลูกสาวเดี่ยว ชุดไทยสากลรูปลูกสาวเดี่ยว ชุดไทยสากลนพ.ธีรพันธ์ ปิยะธีรกุลนพ.ธีรพันธ์ ปิยะธีรกุล ใส่ชุดสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทยรูปคุณแม่เดี่ยว ชุดไทยสากลรูปคุณแม่เดี่ยว ชุดไทยสากลรูปคู่พ่อแม่รูปครอบครัว พ่อ แม่ ลูกสาวรูปคู่

รูปถ่ายครอบครัว นพ.ธีรพันธ์ ปิยะธีรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม โรงพยาบาลกระบี ให้เกียรติไปถ่ายรูปที่ร้านนครอ๊าร์ต

คุณพ่อ ใส่ชุดขาวข้าราชการสายสะพายเส้นที่ 1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

คุณแม่ และ คุณลูกๆ ใส่ชุดไทยสากล