สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

รูปครอบครัว ชุดไทยสากล

รูปครอบครัว พ่อ แม่ ลูกสาวรูปคู่พ่อแม่รูปคู่นพ.ธีรพันธ์ ปิยะธีรกุลนพ.ธีรพันธ์ ปิยะธีรกุล ใส่ชุดสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทยรูปคู่ลูกสาวรูปลูกสาวเดี่ยว ชุดไทยสากลรูปลูกสาวเดี่ยว ชุดไทยสากลรูปลูกสาวเดี่ยว ชุดไทยสากลรูปลูกสาวเดี่ยว ชุดไทยสากลรูปคุณแม่เดี่ยว ชุดไทยสากล

รูปถ่ายครอบครัว นพ.ธีรพันธ์ ปิยะธีรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม โรงพยาบาลกระบี ให้เกียรติไปถ่ายรูปที่ร้านนครอ๊าร์ต

คุณพ่อ ใส่ชุดขาวข้าราชการสายสะพายเส้นที่ 1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

คุณแม่ และ คุณลูกๆ ใส่ชุดไทยสากล