แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

รูปติดบัตรข้าราชการ

รูปหน้าตรง รูปติดบัตรข้าราชการรูปหน้าตรง รูปติดบัตรข้าราชการรูปติดบัตรวิทยุคมนาคม

กฏการถ่ายรูปติดบัตรข้าราชการ เขียนไว้ดังนี้

3.1 รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป ขนาด 2.5X3 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคําขอมีบัตร

3.8 ไม่ควรใช้ภาพถ่ายจากการสแกนภาพ และภาพพื้นหลังควรใช้สีสุภาพ เช่น สีฟ้า

การถ่ายรูปติดบัตรข้าราชการ ขนาด 1นิ้ว ที่สวยและดูดี  ไม่จำเป็นต้องเป็นฉากฟ้าเท่านั้น ใส่แว่นสายตาได้ ใส่ตุ้มหูได้ อย่ารวบผม และยิ้มได้  รูปถ่ายต้องการความลึก รูปถ่ายไม่ชอบแบน วิธีการถ่ายรูปที่ถูกหลักคือ ให้โพสท่าตัวเอียง 45 องศา แล้วหันหน้ามองกล้อง แบบรูปหน้าตรง จะได้รูปที่สวยที่สุด

อ้างอิง ระเบียบรูปถ่ายติดบัตรข้าราชการ

ตัวอย่างรูปติดบัตรอื่นๆ