แผนทีนครอ๊าร์ต

พระเมรุมาศจำลอง นครศรีธรรมราช

พระเมรุมาศจำลองพระเมรุมาศจำลอง และดอกดาวเรืองพระเมรุมาศจำลอง นครศรีธรรมราชภาพมุมกว้าง พระเมรุมาศจำลองป้ายสวนสาธารณะสนามหน้าเมืองพระเมรุมาศจำลอง ตอนกลางคืนศาลหลักเมือง ตอนกลางคืนศาลาประดู่หก ตอนกลางคืน

พระเมรุมาศจำลองเมืองคอนงดงามยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค

มีการก่อสร้างซุ้มเทิดพระเกียรติขนาดใหญ่มากถึง 19 ซุ้มขนาบข้างซ้าย-ขวาพระเมรุจำลอง ในขณะที่ด้านหน้าเยื้องกับเมรุมาศจำลองได้ติดตั้งหมายเลข ๙ พร้อมอักษรคำว่า “นครศรีธรรมราช” บริเวณด้านขวาของพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเป็นตัวเลข 9 ไทย เป็นการสื่อความหมายถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีการตกแต่งด้วยข้าวเปลือกเม็ดสีเหลืองทอง ซึ่งสื่อความหมายถึงโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองอู่ข้าวของภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ส่วนอักษร “นครศรีธรรมราช” และยอดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งจะติดตั้งด้านบนอักษร “นครศรีธรรมราช” สื่อความหมายถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และการรวมพลังแห่งความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนชาวนครศรีธรรมราช นอกจากนี้จะมีการประดับด้วยต้นไทร 12 ต้น ซึ่งสื่อความหมายถึงนครศรีธรรมราชเป็นเมือง 12 นักษัตร ที่อยู่ภายใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งจะมีการประดับตกแต่งด้วยต้นดอกดาวเรืองและต้นโกสนประมาณ 70,000 ต้น   พร้อมการติดตั้งไฟไลท์อัพตามจุดต่าง ๆ ทำให้สถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกจังหวัดในส่วนภูมิภาค

อ้างอิง พระเมรุมาศจำลองเมืองคอน