แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

รูปถ่ายชุดเครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

รูปถ่าย ชุดเครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือนายปัญญาวัฒน์ การะเวชผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นายปัญญาวัฒน์นายปัญญาวัฒน์ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ

รูปถ่าย ชุดเครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นายปัญญาวัฒน์ การะเวช รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญกองที่ 1 โรงเรียนวัดสวนพล (เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามกฏกระทรวงฯ หมวด 3 ส่วนที่ 1 ชาย)