รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

รูปถ่ายชุดเครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

รูปถ่าย ชุดเครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือนายปัญญาวัฒน์ การะเวชนายปัญญาวัฒน์ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นายปัญญาวัฒน์

รูปถ่าย ชุดเครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นายปัญญาวัฒน์ การะเวช รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญกองที่ 1 โรงเรียนวัดสวนพล (เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามกฏกระทรวงฯ หมวด 3 ส่วนที่ 1 ชาย)