แผนทีนครอ๊าร์ตแต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 03รูปวาดสีน้ำมัน oil paintingแต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 01แต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 02

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)ประดับร่วมกับชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • • ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
  • • ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • • ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 
สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • • ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
  • • ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย