แผนทีนครอ๊าร์ตแต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 03รูปวาดสีน้ำมัน oil paintingแต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 01แต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 02

รูปถ่ายผู้พิพากษาชุดขาวข้าราชการ

รูปผู้พิพากษาผู้พิพากษาชุดข้าราชการเต็มยศ

รูปถ่ายชุดขาว ข้าราชการเต็มยศ ผู้พิพากษา ชั้นสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

การแต่งกายชุดข้าราชการผู้พิพากษา เครื่องหมาย กนกคอข้าราชการสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และอินทรธนูผู้พิพากษาพร้อมมิชัยมงกุฏ สายสะพายเส้นที่ 4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

เรื่องเครื่องแบบผู้พิพากษา เครื่องแบบปกติขาว

 • • เสื้อ

  - ผู้พิพากษาสมทบชาย ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดใหญ่ 5 ดุม ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอเสื้อตอนหน้าสองข้าง ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย
  - ผู้พิพากษาสมทบหญิง ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลม หรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือ  มีตะเข็บหลัง  4 ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร 3 ดุม สำหรับแบบเสื้อคอแหลม และ 5 ดุมสำหรับแบบเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้า ผูกคอสีดำเงื่อนกลาสี ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย
 • • อินทรธนู

  ให้ใช้อินทรธนูแข็งกว้าง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่าพื้นกำมะหยี่ หรือสักหลาดดำ ปักดิ้นสีทองลายดอกบัวสามดอกเต็มแผ่นอินทรธนู ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคดปลายมน ติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กกระจังล้อมดุมปักดิ้นสีทองเป็นรูปกรอบพักตร์
 • • กางเกง กระโปรง

  - ผู้พิพากษาสมทบชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาวไม่พับปลายขา
  - ผู้พิพากษาสมทบหญิง ให้ใช้กระโปรงสีขาวตีเกล็ดด้านหน้า 2 เกล็ด และด้านหลัง 2 เกล็ด ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอป้าน
 • • รองเท้า ถุงเท้า

  - ผู้พิพากษาสมทบชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำชนิดผูก ถุงเท้าสีดำ
  - ผู้พิพากษาสมทบหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ
 • • เครื่องแบบครึ่งยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดำ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • • เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ สวมสายสะพาย

 • • ผู้พิพากษาสมทบซึ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง ให้ติดเข็มหรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษานั้น ที่กึ่งกลางกระเป๋าบน ข้างขวาของเครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบได้

 • • ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากว่าหนึ่งเข็มให้ประดับเข็มใดเข็มหนึ่งได้เพียงเข็มเดียว

 • • ผู้พิพากษาสมทบซึ่งได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของสโมสรการบินพลเรือน  หรือ ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของทางราชการ ฝ่ายทหารหรือฝ่ายพลเรือน ซึ่งมีระเบียบให้ประดับกับเครื่องแต่งตัวหรือเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องหมาย ดังกล่าวประกอบกับเครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบได้ทุกชนิด และให้ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือปกกระเป๋า  ถ้าประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ติดเครื่องหมายดังกล่าวเหนือขึ้นไป เมื่อแต่งเครื่องแบบสโมสรให้ใช้ขนาดย่อลงครึ่งหนึ่ง

อ้างอิง เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ