แผนทีนครอ๊าร์ตแต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 03รูปวาดสีน้ำมัน oil paintingแต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 01แต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 02

รูปถ่ายสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ธนชาต ศรีเปารยะ สส พรรคไทยภักดีนายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราชนายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราชรูปสมัครเลือกตั้ง สส เขต 3 นครศรีธรรมราชรูปถ่ายผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจรูปข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรูปถ่ายนายกเทศมนตรี พรรณสิริ บำรุง

รูปถ่ายว่าที่ สส  จ.นครศรีธรรมราช นายธนชาต ศรีเปารยะ  พรรคไทยภักดี

รูปถ่ายสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สส เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช นายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ 

รูปถ่ายนายกเทศมนตรีตำบลขนอม คุณพรรณสิริ บำรุง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

รูปถ่ายชุดขาวข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ติดเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

การแต่งกายข้าราชการชุดขาว เครื่องแบบครึ่งยศ ประดับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กางเกงดํา-เสื้อขาว) + เครื่องราชฯ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรง ให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือ เสิร์จสีดํา และประดับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องหมายแสดงสังกัด จะมีความแตกต่างกันในแต่ละกระทรวง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จะมีลักษณะทําด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปตราราชสีห์ (ห้ามเคลือบพลาสติก) ติดบริเวณคอเสื้อทั้งสองข้างหันหน้าเข้าหากันติดกลางปกเสื้อ

รองเท้า

ชาย เป็นรองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อ ทําด้วยหนัง หรือวัสดุเทียมหนังสีดํา หรือ สีน้ําตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
หญิง เป็นรองเท้าหุ้มส้นปิดปลายเท้า หรือรัดส้นปิดปลายเท้า ทําด้วยหนัง หรือวัสดุเทียมหนังสีดํา หรือสีน้ําตาลไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ

สําหรับการแต่งกายของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะมีลักษณะการแต่งกายเหมือนกับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพียงแต่จะแตกต่างกันที่ อินทรธนูสําหรับประดับเครื่องแบบผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น

เครื่องหมายแสดงประเภทสําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(สําหรับติดชุด เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา) เช่น เครื่องหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ้างอิง การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น