แผนทีนครอ๊าร์ต

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ต.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ประดับร่วมกับดวงตราชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ตริตาภรณ์ช้างเผือก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอไม่มีดารา เช่น ต.ช. , ต,ม. (เดิมประดับหน้าบ่าเสื้อ)

ดวงตรา : ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรา จรดเงื่อนผ้าผูกคอ

กรณีได้รับพระราชทานมากว่า 2 ดวง ควรประดับเพียง 2 ดวง ให้ดวงตราที่มีลำดับเกียรติรองลงมา อยู่ต่ำกว่าดวงตราที่มีลำดับเกียรติสูงกว่า

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ : ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

อ้างอิง การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย