แผนทีนครอ๊าร์ตแต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 03รูปวาดสีน้ำมัน oil paintingแต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 01แต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 02

ถ่ายรูปหน้าตรงชุดครุย

รูปชุดครุย มอ สงขลานครินทร์รูปชุดครุย ม.เทคโนโลยีราชมงคลรูปชุดครุย ม.รามคำแหงรูปชุดครุย มอ สงขลานครินทร์รูปชุดครุย ม.สุโขทัยธรรมาธิราชรูปชุดครุย ม.เทคโนโลยีราชมงคลรูปชุดครุย ม.รามคำแหงรูปชุดครุยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)รูปชุดครุยราชภัฏสุราษฏร์ธานีรูปชุดครุยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)

ถ่ายรูปหน้าตรงชุดครุย ทุกสถาบันในนครศรีธรรมราช  ลองเข้าไปใช้บริการ รับรองว่าจะได้รูปถ่ายสวยถูกใจ

กฏการถ่ายรูปหน้าตรง บนเว็บไซต์ทางการ เขียนดังนี้

  • • รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป ขนาด 2.5X3 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคําขอมีบัตร
  • • ไม่ควรใช้ภาพถ่ายจากการสแกนภาพ และภาพพื้นหลังควรใช้สีสุภาพ เช่น สีฟ้า

อ้างอิง ระเบียบรูปถ่ายติดบัตรข้าราชการ