สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

ถ่ายรูปชุดครุยทนาย