สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

นพ. เมธี ลีลาพฤทธิ์

รูปชุดขาวข้าราชการรูปชุดกากีรูปชุดสูท

นพ. เมธี ลีลาพฤทธิ์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรกรรมทั่วไป หัวใจและหลอดเลือด ให้เกียรติไปถ่ายรูปที่นครอ๊าร์ต

นพ. เมธี ลีลาพฤทธิ์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรกรรมทั่วไป หัวใจและหลอดเลือด  สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และที่คลินิกหัวใจนายแพทย์เมธี Heart Clinic By Dr.meytheephuket town

หมอใส่ชุดขาวข้าราชการเต็มยศ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)