แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม รูปถ่ายในสตูดิโอ

เครื่องแบบข้าราชการหญิงอิสลามชุดกากีพนักงานราชการหญิงมุสลิมเครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม

รูปถ่ายชุดกากีหญิงมุสลิม เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช และรูปถ่ายชุดขาวข้าราชการหญิงมุสลิม ซึ่งกำหนดให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะ กางเกง กระโปรง หรือกระโปรงกางเกง ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ที่บัญญัติให้หญิงมุสลิมจะต้องแต่งกาย โดยปกปิดส่วนต่างๆของร่างกาย ยกเว้น ใบหน้า ฝ่ามือ และเท้า ดังนี้

ชุดกากีพนักงานราชการหญิงมุสลิม

1) ผ้าคลุมศีรษะ สำหรับเครื่องแบบปฎิบัติราชการ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะประเภทสีกากี หรือสีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมด ยกเว้น ใบหน้า ขายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ ในกรณีที่มีการสวมหมวก ให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ สำหรับเครื่องแบบพิธีการ ให้ใช้ผ้าคลุมศรีษะสีดำ โดยให้คลุมศรีษะทั้งหมด เว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะสอดไว้ในปกเสื้อคอพับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในกรณีที่มีการสวมหมวก ให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ

2) กางเกง กระโปรง หรือกระโปรงกางเกง จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก้ได้

เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม

อ้างอิง เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม