แต่งภาพเก่าให้ใหม่รวมรูปสายสะพายแผนทีนครอ๊าร์ตรวมรูปชุดครุย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์