แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

รูปข้าราชการ วัชรินทร์ ไชยานุพงศ์

วัชรินทร์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์

นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติไปถ่ายรูปที่ ร้านนครอ๊าร์ต นครศรีธรรมราช

ใส่ชุดขาว ข้าราชการเต็มยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สายสะพายเส้นที่ 1

ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ ตรานารายณ์เกษียรสมุทร ซึ่งนำจากเรื่องนารายณ์สิบปาง ปางที่สองหรือกูรมาวตาร โดยถือเอาสัญลักษณ์ขณะที่พระนารายณ์ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ประกอบพิธีกวนน้ำอมฤต ซึ่งในการกวนน้ำอมฤตนี้ ก็ได้เกิดผลิตผลอย่างอื่น ๆ ขึ้นในโลกอีกด้วย

อ้างอิง กระทรวงอุตสาหกรรม