สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

รูปนักเรียน 3 พี่น้อง 3 หนุ่ม 3 โรงเรียน

รูปนักเรียน 3 พี่น้องรูปนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์รูปนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรูปนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองรูปนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรูปนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยรูปนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

รูปนักเรียน 3 พี่น้อง 3 หนุ่ม 3 โรงเรียน 

พี่ชายคนโต เรียนที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

น้องชายคนกล้าง เรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ นครศรีธรรมราช

น้องชายคนเล็ก เรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช