สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

รูปถ่ายชุดไทยจิตลดา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รูปชุดไทยจิตรลดาสีทองรูปคุ่ชุดไทยจิตรลดากรีชฎา ชุมศรี ชุดขาวข้าราชการครูกรีชฎา ชุมศรี ครู ร.ร.หัวไทรรูปคุ่ชุดข้าราชการสุธรรม ชุมศรี ครู ร.ร.วัดฉิมหลา

คุณกรีชฏา ชุมศรี ครูเกษียณ ร.ร.หัวไทร เรือนประชาบาล และ คุณสุธรรม ชุมศรี ครูเกษียณ ร.ร.วัดฉิมหลา ให้เกียรติไปถ่ายรูปพอร์ทเทรต ที่ร้านนครอ๊าร์ต

รูปถ่ายชุดไทยจิตรลดา สีทอง ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และรูปถ่ายชุดขาวข้าราชการ ติดเหรียญเครื่องราชชั้น ท.ช.