สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

รูปถ่ายชุดครุยราชภัฏนครศรี

รูปหน้าตรงชุดครุย ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชเรวดี มณีรัตน์ ชุดครุยคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีเรวดี มณีรัตน์ ถือใบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีน้องเอ๋ ใส่เสื้อเครื่องแบบฝึกงาน ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราชน้องเอ๋ ใส่เสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์ 7-11

คุณเรวดี มณีรัตน์ (น้องเอ๋) ถ่ายภาพใส่ชุดครุย สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

และใส่ชุดยูนิฟอร์ม 7-11 และชุดฝึกงานของ มหาวิทยลัยราชภัฏ