แผนทีนครอ๊าร์ตรูปบัตร ปชช

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
รูปท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ให้เกียรติไปถ่ายรูปที่ร้านนครอ๊าร์ต
รูปชุดข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด "มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก" (ม.ป.ช.)   สายสะพายเส้นที่ 4 สายสะพายแพรแถบ กว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้วเหลือง ริ้วน้ำเงินขนาดเล็กควบคั่น ทั้งสองข้าง สะพายบ่ายซ้ายเฉียงลงทางขวา 
ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า