แผนทีนครอ๊าร์ต

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประดับร่วมกับชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • • ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
  • • ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • • ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 
 
สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • • ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
  • • ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรง ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย