สายสะพายคนละครึงแบนเนอร์รูปถ่ายชุดครุยรูปชุดขาวข้าราชการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

นครอ๊าร์ตมีบริการสำหรับถ่ายรูป เครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย เส้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย และ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

ลูกค้าท่านใดต้องการถ่ายรูป เข้าไปใช้บริการได้เลย

รูปข้าราชการชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สายสะพายเส้นที่1

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • • ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
  • • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
  • • ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • • ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 
สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • • ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
  • • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรง ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 
การแต่งกายชุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายเส้นที่ 2-4

อ้างอิง  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์