แผนทีนครอ๊าร์ต

การประดับแบบใหม่สำหรับสตรี เครื่องราชชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

การประดับชุดข้าราชการแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

การประดับเครื่องราชแบบใหม่ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

  • • ดวงตรา ท.ช. : ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ
  • • ดวงตรา ท.ม. : ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และให้อยู่ต่ำกว่ำดวงตรา ท.ช.
  • • ดารา ท.ช. : ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • • ดารา ท.ม. : ประดับในระดับต่่ากว่าดารา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
  • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ : เช่นเหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

 

เหรียญราขอิสริยาภรณ์รัชกาลที่ 10 ในรูปประกอบด้วย
  1. • เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ.  (อายุราช 25ปีขึ้นไป)
  2. • เหรียญที่ระลึกสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี 2515
  3. • เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ครบ 60 พรรษา ปี 2555
  4. • เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ปี 2562