รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

ถ่ายรูปบุคคล รูปพอร์ทเทรต ถ่ายรูปสวยๆ

พนักงาน guy larocheรูปถ่ายบุคคลใส่สูทรูปครึ่งตัวเสื้อผ้าไหมรูปครึ่งตัวชุดครุยพระจอมเกล้ารูปผู้หญิงพอร์ทเทรตครึ่งตัวรูปภาพผู้หญิงพอร์ทเทรตครึ่งตัวรูปพอร์ทเทรตเสื้อชุดกากีพอร์ทเทรตครุยรามคำแหงรูปดราม่าพอร์ทเทรต

รูปพอร์ทเทรต คือรูปถ่ายบุคคลครึ่งตัว เน้นถ่ายใบหน้าให้สวยทึ่สุด ถ่ายให้ภาพดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด จะยิ้มหรือไม่ยิ้มก็ได้ จะมองกล้องหรือไม่มองกล้องก็ได้ เหมาะกับการเอาไปใช้เป็น รูปสมัครงาน ,รูปติดบัตร หรืออัดรูปใหญ่ไว้โชว์ที่บ้าน

นิยามของภาพถ่ายบุคคล (portrait definition) คือภาพถ่ายของบุคคลที่สามารถแสดงออกถึงตัวเองให้ปรากฏออกมา ในรูปแบบการบันทึก ส่วนมากแสดงออกมาสายตา ท่าทางและการสื่ออารมณ์แบบไม่ได้จำกัดเพศและวัย ความสัมพันธ์ระหว่างแบบกับช่างภาพก็มีความสำคัญ การที่จะทำให้แบบสื่ออารมณ์ตามที่เราต้องการ เราก็มีส่วนทำให้แสดงอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นออกมาจากการพูด สร้างมนุษยสัมพันธ์กับตัวแบบดึงความเป็นตัวเองของตัวแบบออกมาให้เป็นธรรมชาติที่สุด 

การถ่ายภาพบุคคล สามารถนิยามอย่างง่ายๆได้ว่า คือการถ่ายภาพเสมือนจริงของบุคคล โดยเฉพาะส่วนบริเวณใบหน้า แต่ในมุมมองของช่างภาพมืออาชีพแล้ว การถ่ายภาพบุคคลจะ หมายถึงการถ่ายภาพบุคคลที่ไม่เพียงแต่จะบันทึกลักษณะ ทางกายภาพของตัวแบบ แต่รวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึก และบุคลิกภาพของตัวแบบด้วย

ประเภทของการถ่ายภาพบุคคล
  1. 1. Amateur portrait คือการถ่ายภาพบุคคลในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ มักจะเป็นในกลุ่มของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง
  2. 2. Editorial portrait คือการถ่ายภาพบุคคลที่มีจุดประสงค์ในการนำไปตีพิมพ์ประกอบบทความในหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ
  3. 3. Fashion portrait คือการถ่ายภาพบุคคลที่มีจุดประสงค์ในการนำเสนอเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับบนตัวแบบ การถ่ายภาพแบบนี้จะต่างจากการถ่ายภาพบุคคลแบบอื่นๆ ตรงที่จะไม่เน้นความสำคัญไปที่ตัวแบบ แต่จะเน้นไปที่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือเครี่องประดับที่ต้องการนำเสนอ
  4. 4. Studio portrait คือการถ่ายภาพบุคคลที่จัดขึ้นภายในสตูดิโอ โดยมีการควบคุมแสงและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
  5. 5. Location portrait คือการถ่ายภาพบุคคลที่จัดขึ้นแบบ outdoor
  6. 6. Environmental portrait คือการถ่ายภาพบุคคลที่โดยมากจะจัดขึ้นแบบ outdoor แต่จะมีลักษณะพิเศษตรงที่ในการถ่ายภาพแบบนี้ สิ่งแวดล้อม หรือสถานที่ที่จัดการถ่ายภาพจะมีส่วนสำคัญในการนำเสนอตัวแบบ

อ้างอิง ภาพถ่ายบุคคลคืออะไร