สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

รูปครอบครัวนายตำรวจ

รูปรวมหมู่ครอบครัว 7 คนรูปคุณยาย เสื้อผ้าไหมสีทองรูปคู่ คุณตา คุณยายรูปครอบครัว พ่อ แม่ ลูกรูปคุณตา ข้าราชการตำรวจ ยศพันตำรวจโทรูปอัยการรูปครอบครัวยืนเต็มตัวรูปทหาร ยศพันโท

รูปครอบครัวนายตำรวจ ยศพันตำรวจโท ติดเหรียญเครื่องราชชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) และติดเหรียญพิทักษ์เสรีชน

รูปลูกชายคนแรก นายทหารยศพันโท ติดเหรียญเครื่องราชชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม) 

รูปลูกชายคนที่สอง ตำแหน่งอัยการสูงสุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพายชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม)

เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด คือ รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

อ้างอิง สำนักงานอัยการสูงสุด