สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

รูปครอบครัว ผอ.รร.บ้านทวดทอง นครศรีธรรมราช

รูปครอบครัว ชุดครุย ม.รามคำแหง ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหานครรูปชุดข้าราชการครูลำใย วัฒนาพันธุ์รูปชุดครุย ศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหงรูปชุดข้าราชการ ผอ.รร.บ้านทวดทองรูปชุดครุย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์รูปชุดครุย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครรูปครอบครัว วัฒนาพันธุ์รูปคู่ชุดขาวข้าราชการครูรูปชุดผ้าไหมไทย นางลำใย วัฒนาพันธุ์
นายเสถียร วัฒนาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง นครศรีธรรมราช และภรรยา นางลำใย วัฒนาพันธุ์  ให้เกียรติไปถ่ายรูปครอบครัว ที่ร้านถ่ายรูปนครอ๊าร์ต
คุณพ่อและคุณแม่ ใส่ชุดขาวข้าราชการ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ลูกสาวคนโต ใส่ชุดครุย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สีประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์คือ สีเขียวแก่)
ลูกสาวคนเล็ก ใส่ชุดครุยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท (สีประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ สีเลือดหมู)
ผอ.รร.บ้านทวดทอง ใส่ชุดครุยมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์  (สีประจําคณะศึกษาศาสตร์คือ สีชมพู)