รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

รูปคู่ข้าราชการครู

รูปคู่ข้าราชการครู 3 ส่วนรูปคู่เต็มตัวข้าราชการครูสนันทา เชี่ยวชาญครูธีระ เชี่ยวชาญรูปข้าราชการชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรูปเดี่ยว ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย

นายธีระ เชี่ยวชาญ และ นางสุนันทา เชี่ยวชาญ ครู ร.ร.บ้านภูเขาทอง จ.ระนอง ให้เกียรติไปถ่ายภาพคู่ที่ร้านนครอ๊าร์ต

นายธีระ เชี่ยวชาญ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านบ้านภูเขาทอง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ใส่ชุดขาวข้าราชการ สายสะพายเส้นที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

นางสุนันทา เชี่ยวชาญ วิทยฐานะ ครูชำนาญการ แต่งกายชุดข้าราชการ ติดเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)