รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

รูปบุคคลถ่ายเดี่ยว

รูปท่าโปรไฟล์ profile pose portraitนายเจริญ  สุวรรณบูรณ์ รูปติดบัตรใส่สูทนายเจริญ  สุวรรณบูรณ์ นักเทคนิคการแพทย์

นายเจริญ  สุวรรณบูรณ์ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้เกียรติไปถ่ายรูปพอร์ทเทรต ท่าหันข้างโปรไฟล์ (profile pose) ใส่สูท ใส่ชุดขาวข้าราชการ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)

Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/nakhornart/domains/nakhornart.com/public_html/sites/all/modules/advagg/advagg_js_compress/jshrink.inc on line 122